Christer Haimi konsultatsioonid
Teenused

Äri- ja maksualane nõustamine

CH Konsultatsioonid Konsultatsioonid omab pikaajalist kogemust laienemisplaanidega ettevõtete nõustamisel ning ettevõtete esindamisel Eesti ja Soome sihtturgudel. Anname nõu, kuidas Eestis ja Soomes äritegevusega alustada.

Aitame ettevõtet asutada, korraldame püsiva tegevuskoha registreerimise ja vajalikud muud registreerimised erinevates registrites:

  • Eestis: käibemaksukohuslase register
  • Soomes: ettemaksuregister, käibemaksukohustuslaste register, tööandjate register ja tellija vastutuse register. 

CHK nõustamisteenus toetab ettevõtteid igas ettevõtte elutsükli faasis. Meie ekspertteadmised hõlmavad maksusüsteemide eripära, majandusarvestuse korraldamist, töö- ja äriseadusi ning riiklikke nõudeid, mis mõjutavad ettevõtlust Eestis ja Soomes. Teenindame teid eesti-, vene-, soome- või inglise keeles.

CHK pakub nõustamist järgmistes valdkondades Eesti ja Soome turgudel:

  • ettevõtte asutamine, ülevõtmine ja ühinemine
  • äriregistri toimingud
  • Soome äriühingu ostu ja müügi korraldamine
  • maksude arvestamine
  • rahvusvaheline maksustamine
  • maksude planeerimine piiriülese äritegevuse alustamisel
  • ettevõtte esindamine maksuametis 
  • ettevõtte esindamine tööinspektsioonis 

Esindame teie ettevõtet Eestis ja Soomes, sh maksuametis ning teistes riiklikes asutustes. Pakume maksualast nõustamist nii üksiku majandustehingu puhul kui ka ettevõtte täielikku esindamist maksurevisjoni läbiviimisel. Nõustame Soome tööinspektsiooni kontrollide teemal ning aitame ettevõttel seada end vastavusse kõigi seadustest tulenevatele nõuetega.