Christer Haimi konsultatsioonid
Teenused

Äri- ja maksualane nõustamine

CH Konsultatsioonid Konsultatsioonid omab pikaajalist kogemust laienemisplaanidega ettevõtete nõustamisel ning ettevõtete esindamisel Eesti, Soome ja Leedu sihtturgudel. Anname nõu, kuidas Eestis, Soomes ja Leedus äritegevusega alustada.

Aitame ettevõtet asutada, korraldame püsiva tegevuskoha registreerimise ja vajalikud muud registreerimised erinevates registrites:

 • Eestis: käibemaksukohuslase register, tööandjana registreerimine
 • Soomes: ettemaksuregister, käibemaksukohustuslaste register, tööandjate register ja tellija vastutuse register
 • Leedus: käibemaksukohuslase register. 

CHK nõustamisteenus toetab ettevõtteid igas ettevõtte elutsükli faasis. Meie ekspertteadmised hõlmavad maksusüsteemide eripära, majandusarvestuse korraldamist, töö- ja äriseadusi ning riiklikke nõudeid, mis mõjutavad ettevõtlust Eestis, Soomes ja Leedus. Teenindame teid eesti, vene, soome, inglise või leedu keeles.

CHK pakub nõustamist järgmistes valdkondades Eesti, Soome ja Leedu turgudel:

 • ettevõtte asutamine, ülevõtmine ja ühinemine
 • äriregistri toimingud
 • äriühingu ostu ja müügi korraldamine
 • maksude arvestamine
 • rahvusvaheline maksustamine
 • maksude planeerimine piiriülese äritegevuse alustamisel
 • ettevõtte esindamine maksuametis 
 • ettevõtte esindamine tööinspektsioonis 

Esindame teie ettevõtet Eestis, Soomes ja Leedus, sh maksuametis ning teistes riiklikes asutustes. Pakume maksualast nõustamist nii üksiku majandustehingu puhul kui ka ettevõtte täielikku esindamist maksurevisjoni läbiviimisel. Nõustame Soome tööinspektsiooni kontrollide teemal ning aitame ettevõttel seada end vastavusse kõigi seadustest tulenevatele nõuetega.